Avís Legal

Avís legal

Aquest avís conté tota informació relativa a aquesta web, al seu titular i als drets i obligacions que tens com a usuari de playasegura.org
És important que lliges detingudament tot el que segueix perquè puguem relacionar-los amb plenes garanties.

Responsable Legal de playasegura.org

Playa Segura es una App de caràcter informatiu desenvolupada per COMA CREATIVA, el seu responsable és:
Juan Antonio Martos Fernández
: 20023488X
Dirección: Pare Gomar 14 baix 46.701 Gandia (València)
Email: info@playasegura.org

Objecte

Les presents Condicions Generals en regulen l’ús (incloent el mer accés), són aplicablres a playasegura.org i a tots els seus subdominis, per tant, quan hi accedeixes acceptes les condicions vigents en cada moment.

Playasegura.org és una plataforma disponible a través d’internet i d’una appque ha nascut després del Covid, amb la finalitat d’informar els qui volen acudir a una platja de l’aforament que hi ha, així com d’aquells comerços de la ciutat que bé estan oberts tant de restauració com d’un altre tipus, informant del seu horari, formes de pagament, reserva de cita o bé recollida del producte o lliurament a domicili.

Playasegura.org disposa d’acords amb diversos Ajuntaments pels quals se cedeix l’ús de l’app, per la qual cosa pots trobar pàgines de caràcter corporatiu de diversos Ajuntaments.

En la utilització del portal playasegura.org l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de playasegura.org, o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal playasegura.org o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització del portal.

Subscripció al newsletter:

L’usuari pot subscriure’s per correu electrònic al newsletter per rebre de manera automàtica el butlletí amb informació rellevant sobre l’estat de les Platges.

Perquè la teua subscripció quede activa serà necessari que confirmes la sol·licitud mitjançant un correu electrònic d’activació que se t’enviarà quan s’haja introduït l’adreça de correu i hages acceptat les presents condicions legals.

La teua adreça de correu electrònic s’emmagatzemarà en una llista de correu que és gestionada per COMA CREATIVA.

Navegació i IP:

Durant la navegació pel portal, la participació a través de comentaris en els articles, així com a l’hora d’utilitzar el formulari de contacte, es registra l’adreça IP de l’equip. Aquesta dada servirà solament per a realitzar estadístiques de visites.

ÚS I ACCÉS D’USUARI

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a playasegura.org no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial.

Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements que formen playasegura.org, així com la seua estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de PLAYASEGURA.ORG o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Mitjançant aquestes condicions generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal playasegura.org ni sobre cap dels seus elements integrants, queden expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat per la titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació d’aquests), fotografies, material audiovisual i gràfic, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Respecte als continguts de playasegura.org es prohibeix:

 • La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compte amb l’autorització de PLAYASEGURA.ORG.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
 • La seua utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

Els continguts publicats en el blog d’aquesta web són de caràcter divulgatiu. El plagi de continguts vulnera drets. Si desitges utilitzar qualsevol dels continguts ací publicats, cal comptar amb l’autorització expressa de PLAYASEGURA.ORG.

LINKS, HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts en la web o en el blog poden dirigir a continguts de tercers.

L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-te la cerca dels recursos que et puguen interessar a través d’Internet.

S’adverteix que no fa una revisió dels continguts de tercers i, per això, PLAYASEGURA.ORG no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparéixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre PLAYASEGURA.ORG i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

PLAYASEGURA.ORG tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços que es realitzen a PLAYASEGURA.ORG hauran de respectar les següents condicions:

  a. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, partocini ni recomanació per part de PLAYASEGURA.ORG de la pàgina que realitza l’enllaç.
  b. La pàgina web en la qual s’establisca l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguen il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  c. PLAYASEGURA.ORG podrà sol·licitar que es retire un enllaç al seu lloc, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació PLAYASEGURA.ORG.
  d. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.e. La pàgina web en la qual s’establisca l’hiperenllaç no podrà contindre marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a PLAYASEGURA.ORG, tret d’aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Accedeix a la nostra “Política de protecció de dades personals” punxant en aquest enllaç

Política de Cookies

Accedeix a la nostra “Política de Cookies” punxant en quest enllaç

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

El present avís legal i les relacions que s’establisquen entre l’usuari i PLAYASEGURA.ORG es regiran per la legislació espanyola que resulte aplicable.

Sempre que la normativa vigent a aquest efecte preveja la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest lloc web, ens sotmetrem als jutjats i tribunals de Gandia.