Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aquesta política de privacitat («Política de privacitat») podràs trobar informació respecte a com recopilem, usem i tractem la teua informació personal.

La nostra política de privacitat afecta tant la informació personal que ens proporciones en playasegura.org o qualsevol dels seus subdominis.
Volem informar-te dels tractaments que podem realitzar amb les teues dades personals a fi que pugues prendre una decisió abans de facilitar-nos les dades. Per això, et demanem que dediques uns instants a la lectura d’aquesta política de privacitat.

Qui és el responsable de la web?

Juan Antonio Martos Fernández
CIF 20023488X
Adreça postal: Pare Gomar, 14, baix, 46.701 Gandia (València)

La teua opinió és molt important per a nosaltres; així doncs, si tens cap pregunta sobre la nostra política de privacitat, pots contactar-nos per correu postal o en l’adreça de correu electrònic info@playasegura.org

Què és una dada personal, quines són les dades d’empresa i quines dades tractem?

Les dades personals consisteixen en informació que identifica o que permet identificar persones individuals com ara el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon, etc.

PLAYASEGURA.ORG no recopila dades a través de l’aplicació ni a través del lloc web.

El lloc és merament divulgatiu, per la qual cosa les úniques dades que tractarem seran el correu electrònic que ens facilites en subscriure’t al Newsletter i la recopilada amb finalitats analítiques.

Com tractem les teues dades i amb quina finalitat?

Quan et subscrius al Newsletter les teues dades són incorporades a una llista de correu gestionada per COMA CREATIVA, amb la finalitat d’enviar-te informació actualitzada sobre l’estat de les platges i les recomanacions de seguretat i higiene.

Si no desitges rebre més informació, podràs donar-te de baixa des del mateix correu. Per a conéixer els teus drets i com exercir-los, consulta l’apartat “Exercici de drets”.

Terminis de conservació de la informació

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagen recaptat en cada moment.

Les dades, per tant, seran mantingudes de manera que es permeta la identificació dels interessats durant el temps necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.

Com a regla general, una vegada que hages deixat de ser client de PLAYASEGURA.ORG, conservarem la teua informació per un període de sis (6) anys, en aplicació del que disposa el Codi Comerç i la normativa fiscal.

Les dades dels interlocutors seran eliminades en cas de modificació de l’interlocutor per part de l’empresa.

Exercici de drets

PLAYASEGURA.ORG garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar a l’interlocutor l’exercici gratuït dels drets que li corresponguen d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat; a l’efecte serà necessari, si fa al cas, que s’adjunte còpia del seu document oficial d’identificació a través dels següents mitjans:

  • Dirigint un escrit postal, indicant en la sol·licitud quin dret exerceix a Pare Gomar, 14, baix.
  • Escrivint un correu electrònic a <a href=”mailto:info@playasegura.org”>info@playasegura.org</a>

S’informa que el client té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a l’efecte ha d’adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte de la qual són les següents:

Adreça: carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid

Telèfon: 912 663 517

Informació que compartim: destinataris o categories destinataris

PLAYASEGURA.ORG té contractats, per a la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei, proveïdors de confiança, que podran tindre accés a dades personals.

Aquests proveïdors actuaran com a encarregats de tractament i estaran obligats contractualment a complir amb les seues obligacions legals, a mantindre la confidencialitat i secret de la informació.

Transferències internacionals de dades

PLAYASEGURA.ORG no realitza transferències internacionals de dades.

Seguretat i confidencialitat en el tractament de la teua informació

PLAYASEGURA.ORG es preocupa per garantir la seguretat, el secret i la confidencialitat de les teues dades.

Com a part del nostre compromís i en compliment de la legislació vigent, hem adoptat les mesures de seguretat i mitjans tècnics necessaris per a evitar la pèrdua d’informació, mal ús o el seu accés sense autorització.

En la prestació dels productes o serveis en els quals PLAYASEGURA.ORG actue com a encarregat de tractament, seran aplicables les condicions particulars que es detallaran en els corresponents contractes.

Existència de decisions automatitzades que produïsquen efectes jurídics per al client

S’informa que el tractament de les teues dades per a les finalitats indicades no implicarà per part de PLAYASEGURA.ORG l’aplicació de decisions automatitzades que produïsquen efectes jurídics per al client.

Cookies

Igual que altres portals d’Internet, la nostra web utilitza una tecnologia denominada “cookies”.

Si desitges obtindre informació detallada sobre com playasegura.org utilitza les cookies, pots consultar la política de cookies punxant en aquest enllaç.

Canvis de la política

COMA CREATIVA podrà actualitzar la present política de dades en qualsevol moment, i li ho comunicarà al client en el cas que aquesta actualització supose nous tractaments de dades o un canvi substancial d’aquesta. Per això, et recomanem que revises aquesta política periòdicament.

La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi implicarà el coneixement d’aquesta per part del CLIENT en els termes recollits en la nova política de privacitat publicada.

La política de privacitat de PLAYASEGURA.ORG es troba formada pel present document, així com per les condicions específiques de privacitat de cadascun dels productes i serveis que es completaran i seran interpretades de manera coherent i sistemàtica respectant, en tot cas, la voluntat del client respecte dels tractaments generals ací inclosos, sense afectar per això les condicions específiques dels serveis contractats.

En cas que alguna de les disposicions d’aquestes condicions, o part d’elles, siga declarada il·legal, invàlida o no aplicable per una entitat administrativa o judicial competent, es considerarà per no posada, sense que això afecte les altres disposicions.